Kalendář Tzolkin

Posvátný kalendář Tzol’kin

Posvátný kalendář Tzol’kin

V současné době zná moderní americko-evropská civilizace pouze několik mayských kalendářů. Jedním ze základních kalendářů je tzv. Haab, kde rok představuje 365 dnů. Skládal se z devatenácti měsíců, z nichž osmnáct bylo po dvaceti dnech a poslední (Uayeb) měl dnů pouze pět. Posledních pět dní v roce sloužilo Mayům k životní retrospektivě, k poděkování za všechny dosavadní dary a životní zkušenosti, a v neposlední řadě sloužil k sestavení vize pro nadcházející roky, modlitbě a k odpoutání se od všeho již nepotřebného.

Kalendáři, který od roku 1987 magicky přitahuje globální pozornost, se říká Tzol’kin nebo Cholq´ij. Odkazuje na předchozí věky, řídí se cyklem Plejád o délce cca 26.000 roků a je považován za posvátný. Skládal se z 5 kratších cyklů po 5.125 rocích. Každý z těchto 5 cyklů byl považovaný za samostatný Věk Světa či Cyklus Stvoření.

Mayové měřili čas nejen kvůli zemědělství a správě své země, ale zejména kvůli potřebě žít v souladu s kosmickými cykly a jejich energetickými vlivy. Mayové věří, že každý den v roce je ovládán jinou energii. Cyklus kalendáře Tzol’kin o 260 dnech je rozdělen na 20 měsíců – Nagualů – archetypů, zasvěcených jejich bohům. Každý měsíc obsahoval 13 dní – Tonalů – odlišných energií dne. Takto složitý systém zajišťoval, že se den se stejným názvem opakoval vždy až po 52 letech. Znamení kalendáře v den narození, obdobně jako třeba v evropské numerologii, předurčovala podle Mayů poslání člověka na Zemi a tedy i jeho místo ve společnosti. Odlišné energie dne znamenají vhodné plánování aktivit. Například v den bouře je lepší se vystříhat jakékoliv závažné diskuze, jiný den je naopak velmi vhodný pro začátek velkého díla.

Posvátný kalendář Tzol’kin

Posvátný kalendář Tzol’kin

Pomocí původních kalendářů sledovali Mayové také důležité body zvratů v dějinách. Například v jedno důležité datum – „Jeden rákos, Ce Acatal“ – byl prorokován návrat významného předka, „který přiletí jako motýl“. Podle západního kalendáře, koresponduje datum Jeden rákos s Božím hodem 21. dubna 1519 – což je den, kdy Hernando Cortez s loďstvem sestávajícím z 11 španělských galeon připlul od východu do Mexika na místo, jemuž se dnes říká Vera Cruz. Když se španělské lodě blížily k pobřeží, domorodci je očekávali a pozorovali. Vlající plachty lodí skutečně připomínaly křídla motýlů.

Takto započala nová éra, období, které předvídaly posvátné kalendáře. Mayové tomuto období říkají Devět Bolomtik čili Devět pekel, rozdělených do period po 52 letech. Hned na počátku těchto devíti cyklů byla domorodcům odňata země i svoboda. Zavládly nemoci a krutost. Éra započatá Cortezovým příchodem trvala až do 16. srpna 1987, což je datum, jemuž četní domorodí lidé začali říkat Počátek harmonického sblížení. Miliony lidí tohoto data využily a připojily se k ceremoniím na posvátných místech, s tichou prosbou o hladký přechod do nové éry světa Pátého slunce.

Letos se s vámi můžeme podělit o další informace přímo od šamanů z Guatemaly, mayských kněží a strážců času.

Asi nejpřesnější výklad Tzolkinu naleznete na stránce: www.mayancross.com,
denní kalendář pak např. na stránce: www.maya-portal.net/tzolkin/ nebo: www.mayanmajix.com