Odkaz Mayů

Kdo jsou to Mayové ?

Staré Mayské malby

Staré Mayské malby

Kdo že jsou ti Mayové, kteří způsobili tolik povyku kolem letošního roku? Jejich původ je dosud hádankou. Mayové se jako celek dělili na mnoho kmenů a podkmenů a byli nejvýznamnějším staroamerickým národem. Podle současné vědy se mayská civilizace začala rozvíjet v srdci tropického pralesa na jihu dnešního Mexika a v Guatemale asi kolem roku 2.000 let př.n.l.. Svého vrcholu dosáhla mezi 7. a 9. stoletím po Kristu. Podle vyprávění stařešinů mayských kmenů v podání Carlose Barriose jsou Mayové potomky původní civilizace zvané „Tula“, ze které pochází předkové všech současných civilizací, a kteří žili na již neexistujícím kontinentu v Atlantském oceánu. Tula znamená „mateřský prs“ – studnici poznání – odtud prý pochází veškerá moudrost naší doby.

V mayském bájesloví se také uvádí, že v dávných dobách slétli na zemi bohové, jejichž posláním bylo zničit jiného boha žijícího na nebi. Po úspěšném zničení tohoto boha nastala na zemi doba temna, kdy slunce nebylo vidět po mnoho let. Pak konečně nastal den, kdy slunce opět vyšlo, a ptáci začali zpívat. A právě tehdy bohové stvořili nového člověka – se schopnostmi bohům podobnými. A pak ho začali učit.

V současnosti žije přinejmenším na 7 milionů Mayů. Nejvíce obývají mexické státy Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco a Chiapas, a země střední Ameriky Belize, Guatemala, Honduras a Salvador. Mayové něměli snadno dostupná naleziště kovů, ani neměli tažná zvířata. Proto jejich kultura vypadá jako z doby kamenné. Nenechejte se ovšem zmýlit. Byli oproti Evropanům té doby skvělí vědci, zejména znamenití matematici a astronomové, díky čemuž se mohli stát nejvýznamnějšími časoměřiči historie. Jejich největším odkazem je několik přesných kalendářů a informace o přesném načasování změn v této epoše lidstva.

Pselství šamanů od posvátných ohňů (Guatemala, začátek roku 2012)

Mayské chrámové pyramidy

Mayské chrámové pyramidy

Shodou mnoha „náhod“ jsme podnikli letos na začátku roku (tedy vlastně na Mayského Silvestra) s pár přáteli cestu do Guatemaly. Našim přáním bylo odpočinout si od civilizačního stresu a zimy v krásné guatemalské přírodě, navštívit vesničku San Marcos – duchovní centrum u jezera Atitlán a také navštívit pyramidy v Tikalu, jednoho z dávných významných Mayských městských států, a tedy i tehdejší významné duchovní centrum. Jezero Atitlán jsme nevybrali náhodou. Náš průvodce, český šaman Dominik, nás tam pozval na oslavu konce mayského roku 2011 a na oslavu příchodu posledního roku staré éry spolu s šamany u posvátných ohňů.

Do malebné vesničky San Marcos la Laguna u jezera Atitlán se v poslední době každoročně sjíždí mnoho šamanů z celé Guatemaly i z Mexika. Šamani považují tuto oblast za posvátné duchovní centrum se silnou ženskou energií. A skutečně, nádherné jezero Atitlán, vzniklé zatopením propadlých kráterů sopek, ohraničené horskými hřbety a sopkami, uklidňuje a ozdravuje jako mateřská náruč. Letošní rok byly rituály u posvátných ohňů opět otevřené veřejnosti. Díky neskonalé odvaze, pokoře a touze šamanů sloužit lidem. V nedávné minulosti, před rokem 1996, kdy skončila oficiálně 36 let trvající občanská válka, a kdy v Guatemale zemřelo přes 200.000 lidí, byli guatemalští šamani, jakožto uznávané lokální autority, zabíjení na potkání, nebo alespoň zavírání do vězení.

 

Posvátné ohně Guatemala 2012

Posvátné ohně Guatemala 2012

Tradiční ceremonie posvátných ohňů probíhali v souladu s duchovní tradicí starých Mayů během pěti dní posledního měsíce Mayského roku – tedy 17.2.2012 až 21.2.2012 našeho gregoriánského kalendáře. Na obřad nebylo žádné vstupné, naopak každý mohl poskytnout příspěvek dle vlastního uvážení a možností. Ostatně princip jednoty, vzájemné pomoci a propojení každého s každým bylo časté téma povídání u posvátného ohně. Mluvili o důležitém datu 21.12.2012, kdy má podle dávných mayských proroctví a posvátného kalendáře Tzol’kin začít nový věk, nová epocha lidstva, kdy budeme mít možnost být více lidští a žít ve větší jednotě a rovnováze s přírodou. U posvátného ohně nás šamani uklidnili, že se nemusíme bát konce světa či jiných apokalyptických katastrof. Říkali nám, že se pouze slunce mění a vyzařuje nový druh energie. Takový, který bude čím dál intenzivněji měnit vnímání a myšlení lidí na celé planetě. Říkali, že se lidé začnou probouzet a uvědomí si všechny křivdy, které páchají svou arogancí či netečností na naši Zemi, na svých blízkých, i na ostatních lidech.

Toto období už prý odstartovalo v loňském roce. Tento rok bude změna energií zesilovat a bude působit jak na lidi, tak i na naši planetu. Vibrace nás všech se budou postupně zvyšovat. Bude se v nás sjednocovat mužský a ženský princip. Všichni v tomot období můžeme pocítit únavu, strach či jiné nezvyklé pocity, ale každý, kdo se změnám otevře, bude odměněn proudem nesobecké lásky a stavem vnitřní harmonie. Tato energie bude také intenzivně působit na samotnou planetu. Bude se probouzet a s tím mohou být spojeny dočasné nezvyklé fyzikální jevy, zejména zvýšený výskyt zemětřesení a sopečné činnosti. Náš způsob života se nejspíše nenávratně změní, ale rozhodně není důvod k panice. Máme mít víru v sílu přírody i v božskou inteligenci, která celý vesmír řídí. Můžeme se těšit na nový ráj na zemi, křesťané by řekli na Království Kristovo.

Budoucnost tvoříme dnes!

Posvátné ohně Guatemala - Tikal - 21.12.2012

Posvátné ohně Guatemala – Tikal – 21.12.2012

Nejen mayští šamani, ale i každý jeden človíček v Guatemale nám neustále připomínali jednoduchou pravdu. Žijte tady a teď. Zůstaňte v přítomnosti a radosti a čas vám bude plynout úplně jinak. Přijměte svět takový jaký je, v celé jeho kráse. Zastavte se na chvíli, nadechněte se a vnímejte teplé paprsky slunce. Otevřete svá srdce, zklidněte svou mysl a představte si, jak si přejete, aby vypadal svět po roku 2012. Svět, kde budete šťastni vy, vaše rodina i vaši přátelé. Hoďte na chvíli za hlavu starosti o splátky hypotéky, myšlenky na protivného šéfa i starosti o důchod. Kde chcete bydlet? Jak chcete žít? Co chcete dělat a hlavně, co vás bude naplňovat radostí? Bude to svět nablýskaných aut a tučného konta v bance, anebo život v komunitě v hluboké přírodě? Zvolte si sami. Je to na vás!

Mayský starší, Carlos Barrios ve své knize říká: “Svět neskončí. Bude transformován. Všechno se změní. Změny se zrychlují již nyní, a budou se i nadále zrychlovat. Pokud lidé na Zemi dokážou dojít k roku 2012 v dobrém stavu, aniž by přitom příliš zničili Zemi, budou vedeni do nové, vyšší úrovně bytí. Ale abychom se tam mohli dostat, musíme transformovat nesmírně mocné síly, které usilují o zablokování této cesty. Lidstvo bude pokračovat dál, ale jiným způsobem. Struktura materiálu se změní. Díky tomu budeme mít příležitost, abychom byli více lidští, plni humanity.

Od tohoto dne až dodnes,“ říká Barrios, „jsme prožili dobu, v níž pomalu ale neúprosně zanikla pravá ruka materialistického světa. Dnes jsme na vrcholu éry, po níž nastoupí řád a lidé budou žít v harmonii s matkou Zemí. Dnes už nežijeme ve světě Čtvrtého slunce, ale do světa Pátého slunce jsme ještě nedospěli. Toto je mezidoba, v očekávání doby přechodu.

Více se můžete dozvědět na stránkách: www.neosaman.cz